Cena Ď 2016

 
 

Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. Prvně byla cena Ď udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. Letos tedy probíhá XVI. ročník.

4. 5. 2016